False certificazioni sanitarie, 44 indagati a Locri