Rinascita Scott, sgominata la ‘ndrangheta vibonese